Kur'an Sayfaları - Özlem Özarı

Özlem Özarı

Kur'an Sayfaları


Tezhip, eski bir süsleme sanatıdır. Sözcük Arapça'da “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır.

Tezhip doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle ortaçağda Hıristiyanlık'ın kutsal metinlerini, dua kitaplarını süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaman içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, tezhip yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır.


Kur'an-ı Kerim'de bulunan İşaretler

1. Bu gördüğünüz şekil, sûre başlarında bulunur. İçinde sûrenin adı, âyet sayısı ve nerede nâzil olduğu yazılır.2. Hizib gülleri. Bu şekil, cüz başlarını, secdeleri ve hizipleri belirtmek için kullanılır. 
20 sayfaya bir cüz denir. Her 20 sayfada bulunur ve içinde  yazar.


Her cüz 4 hizbe ayrılır. Her cüzün ¼'ünde bu şekil içerisinde  yazılmış olarak görürüz.

Bir de Kur'an-ı Kerîm'de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu ayetleri belirtmek için yine aynı şekil o ayet hizâsına konur ve içinde yazar.

3. Med-Kasr işaretleri
Med işareti  hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.

Kasr işareti  hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.

4. Vasl işareti 
Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.
5. Katı' işareti 
Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.
6. Vasıl nûnu 
Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.
7.  Harfi 
Kur'an-ı Kerîm'de  harfiyle yazıldığı halde  gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.
8. Secavendler
Ayetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.


 Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.
 Mutlak vakıf: Durulması evlâdır.
 Câiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak evlâdır.
 Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek evlâdır.
 Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.
 Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.
 Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur'an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.